szakterületek
Ingatlanjog
- adásvételi szerződések,
- csereszerződések,
- ajándékozási szerződések,
- bérleti szerződések,
- közös tulajdon megszüntetésére irányuló szerződések,
- termőfölddel kapcsolatos szerződések elkészítése, véleményezése, földhivatal előtti képviselet ellátása.
Társasági jog
- cégalapításhoz,
- cégmódosításhoz,
- átalakuláshoz,
- végelszámoláshoz szükséges dokumentumok elkészítése, cégbíróság előtti képviselet ellátása. Irodánk rendelkezik az elektronikus cégeljárásban történő jogi képviselethez szükséges programmal, illetve elektronikus aláírással.
Gazdasági társaságok képviselete
Gazdasági társaságok képviselete eseti és tartós megbízás alapján, amely utóbbi kiterjed a vállalkozás napi jogi ügyeinek vitelére, szervezeti jogi, munkajogi kérdésekben történő tanácsadásra, konzultációra.                                            
Képviselet polgári peres eljárásban
- gazdasági jogi perekben,
- polgári perekben történő képviselet, keresetlevél, illetve egyéb beadványok készítése.


Képviselet végrehajtási-, felszámolási-, és közigazgatási hatósági eljárásban
- akár adósi,
- akár végrehajtást kérői / hitelezői
oldalon ellátjuk ügyfeleink képviseletét.
Jogi tanácsadás, szerződések készítése és véleményezése
- jogi tanácsadás gazdasági jogi és általános polgári jogi (vagyonjogi, öröklési jogi) kérdésekben;
- megbízási,
- vállalkozási,
- kölcsön-,
- öröklési,
- tartási,
- életjáradéki szerződések készítése, véleményezése.